ATP Stavby, s.r.o.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Cieľom tejto internetovej stránky je poskytnúť zákazníkom prístup k informáciám o nehnuteľnostiach určených na predaj prostredníctvom spoločnosti ATP stavby s.r.o..

Autorské práva

Materiály uverejnené na tejto stránke, ako aj organizácia a dizajn tejto stránky, sú chránené autorským zákonom Slovenskej Republiky. Akékoľvek informácie zverejnené na tejto webovej stránke  môžu byť použité výhradne pre osobné a nekomerčné účely.

Obchodné značky

Všetky logá a dizajny ATP stavby s.r.o. a Jahôdky nesmú byť použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ATP stavby, s.r.o. , IČO: 51 418 371.

Použité informácie

Informácie uvedené na tejto stránke  sú zverejnené so súhlasom klienta. ATP stavby s.r.o. si vyhradzuje právo tieto informácie meniť, upravovať, aktualizovať alebo úplne stiahnuť z web stránky prostredníctvom svojho správcu  a to na základne vlastného uváženia a získaných dostupných informácií a to kedykoľvek, bez predošlého upozornenia. Miera aktuálností  informácií a uverejnenej inzercie je pravidelne monitorovaná, napriek tomu  do veľkej miery ovplyvnená informovanosťou zo strany klientov, z tohto dôvodu ATP stavby s.r.o. nemôže  niesť  a nenesie zodpovednosť za aktuálnosť, pravdivosť a obsah stránky.

Ochrana osobných údajov

Na  tejto stránke môžu byť zverejňované  osobné údaje (napr. oznámenie o dražbe),  ktoré boli získané v zmysle právneho základu spracúvanie osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby. Užívateľ  a návštevník tejto stránky  môže sprístupnené osobné údaje o dotknutých osobách spracúvať len pre vlastnú potrebu výlučne v rámci osobných alebo domácich činností.